Metro Türkiye kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle üreticiye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. 800’ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle iş